Praktijkinformatie

Algemene info

Welkom op de site van de huisartsen op het Kwakersplein in Amsterdam. U vindt hier belangrijke informatie over de praktijk en haar medewerkers.

De praktijk op het Kwakersplein 10 doet al meer dan 100 jaar dienst als dokterspraktijk.

Centraal gelegen in de Ten Kate – Kinker – Bilderdijkbuurt van Amsterdam Oud-West vervult onze praktijk nog steeds deze rol in de lokale gezondheidszorg.
.
Onze all-round huisartsgeneeskundige zorg wordt gekenmerkt door een laagdrempelige, vakkundige en persoonlijke aanpak. Vanwege drukte hanteren wij op dit moment een wachtlijst voor nieuwe patiënten, bel daarom even met een van de assistentes.

Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd

Praktische info

De huisartsenpraktijk gelegen aan het Kwakersplein 10 te Amsterdam is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De praktijk is gesloten op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Spreekuren

De spreekuren zijn volgens afspraak. U kunt elke werkdag tussen 8:00 en 12:00 bellen voor het  maken van een afspraak. De assistente zal, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen naar de reden van uw komst. Vanaf 10.40 tot 11.00 zijn wij in overleg.

.
Spreekuren suikerziekte en hoge bloeddruk
.
Er zijn aparte spreekuren voor het vervolgen van diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Vraag de assistente gerust om meer informatie!
.
Wegblijftarief
.
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt kan u deze tot één uur voor de afspraaktijd afzeggen. Wanneer u geen afbericht geeft kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Terugbelspreekuur

Voor vragen die de assistente niet voor u kan afhandelen, is er de mogelijkheid om teruggebeld te worden door een van de huisartsen, over het algemeen gebeurt dit in de loop van de middag.

Herhaalrecepten

U kunt om een herhaalrecept aan te vragen gebruik maken van de blauwe brievenbus in de hal van de praktijk. Een andere mogelijkheid is op de site: via het veilige formulier kunt u bij ons een herhaalrecept bestellen en ligt het de volgende werkdag klaar bij uw apotheek.
.
Indien u voor 11.00 uur uw aanvraag voor een herhaalrecept instuurt, kunt u dit gewoonlijk de volgende werkdag vanaf 16.00 uur afhalen bij uw apotheek. Let op: via deze weg kunnen kunnen alleen herhaalrecepten, dus geen nieuwe recepten, worden verkregen. Indien u vragen hebt betreffende medicijnen of het recept, kunt u contact met ons opnemen. Lees altijd het etiket voor u medicijnen gebruikt.

Huisbezoeken

Aanvragen voor huisbezoeken ontvangen wij graag voor 10.30 uur.

Zorggebied / -aanbod

Huisartsenpraktijk Kwakersplein biedt huisartsgeneeskundige zorg aan bewoners van de gebieden Oud West, de Baarsjes en een deel van Westerpark.

Wij bieden generalistische huisartsenzorg: Basisaanbod

Het basisaanbod van Huisartsenpraktijk Kwakersplein bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling. Bij klachten waarbij gespecialiseerde hulp noodzakelijk is verwijzen wij door. Dit basisaanbod sluit volledig aan bij ”aanbod huisartsgeneeskundige zorg” (LHV, 2015). Huisartsenpraktijk Kwakersplein  levert algemene reguliere huisartsenzorg, zo veel mogelijk volgens de geldende wetenschappelijke standaarden en landelijke richtlijnen. Wij bieden patiënten de volgende contactmogelijkheden: consult, telefonisch consult en visite.

Aanvullend zorgaanbod

Binnen Huisartsenpraktijk Kwakersplein willen wij de patiënten zo veel mogelijk zorg en diagnostiek dicht bij huis aanbieden. Patiënten kunnen bij ons terecht voor:

 • urinewegcatheterplaatsing
 • corpus alienum verwijderen uit het oog
 • oortoilet
 • cyriaxinjecties
 • uitstrijkje voor het BVO
 • Doppleronderzoek
 • geheugentests
 • bloeddrukmeter voor thuismetingen
 • kleine chirurgische ingrepen
 • plaatsing van een spiraal
 • Point of care testen van glucose, urine en CRP
 • spoedeisende huisartsgeneeskundige hulp
 • spreekuur van POH-Somatiek  – DM2 (Diabetes Mellitus type 2) volledige begeleiding inclusief instellen op insuline
 • begeleiding bij stoppen met roken
 • spreekuur CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)
 • stikstofbehandeling van oa wratten
 • teledermatologie
 • terminale/palliatieve zorg in de thuissituatie
 • vervanging van ziekenhuiszorg, zoals MRSA diagnostiek en toedienen van hormooninjecties
 • wondhechting en wondbehandeling

 

Let op! Wij geven geen medische verklaringen (de zogenaamde “briefjes van de dokter”) af. U kan hiervoor terecht bij een onafhankelijk keurend arts.

Bruikbare informatie hierover op de site van de KNMG vindt u hier

Missie & Visie

Onze missie is het leveren van deskundige, all-round, huisartsgeneeskundige zorg in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis. Hierbij staat een laagdrempelige, vakkundige en persoonlijke aanpak centraal.

Visie
Toegankelijkheid

We streven naar goede telefonische bereikbaarheid en fysieke toegankelijkheid. Even binnen kunnen lopen is een vanzelfsprekendheid. We kunnen multimediaal heldere informatie verstrekken, middels website, folders en informatie in de spreek- en wachtkamer.

Vertrouwde omgeving

We bieden laagdrempelige zorg dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving met continuïteit van dokters en assistentes.
.
Deskundigheid

We leveren deskundige zorg, met als leidraad de professionele standaarden. We volgen gerichte nascholing om kennis en vaardigheden actueel te houden. We raadplegen elkaar om van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken. We werken met een gestructureerd zorgprogramma voor diabetes mellitus en zijn bezig met het verder ontwikkelen daarvan voor andere chronische aandoeningen. Wij zijn een opleidingspraktijk voor doktersassistentes, tweedejaars geneeskunde studenten, coassistenten en artsen in opleiding tot huisarts.
.
Samenwerking

Binnen de praktijk werken we aan een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende disciplines. We streven naar een optimale multidisciplinaire samenwerking met andere eerste- en tweedelijns zorgverleners zowel binnen de wijk als daarbuiten.
.
Werkklimaat

We vinden het belangrijk om elkaar onderling met respect, aandacht en zorg te bejegenen.

.
Verklaring professioneel handelen

Alle huisartsen en overige medewerkers van Huisartsenpraktijk Kwakersplein voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen en binnen de kaders van de vigerende wettelijke regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen wordt alleen afgeweken wanneer daarvoor gegronde reden bestaat en onder vermelding daarvan in het dossier van de desbetreffende patiënt.

Huisartsenpraktijk Kwakersplein biedt reguliere gezondheidszorg.

Bij de realisatie van haar missie en visie hanteert Huisartsenpraktijk Kwakersplein de volgende aanvullende beleidsuitgangspunten:
.
Patiënten worden altijd bij de besluitvorming rond behandelingen betrokken. Onze zorg is gericht is op (patiënt)veilig handelen, doeltreffendheid, doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts

Rijbewijskeuring

Wij doen op dit moment geen rijbewijskeuringen.

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button